LỄ KHỞI CÔNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH HƯNG NGÀY 05/07/2023

LỄ KHỞI CÔNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH HƯNG NGÀY 05/07/2023

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TÂN HƯNG.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH LONG.

ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHỐ THỊ .

Zalo
Hotline